KRKA

Dosežen porast prodaje na ruskem tržišču je vsekakor dobra popotnica Krkine usmeritve – povečanje za 70% pomeni, da je ruski trg prinesel okoli 5 milijard več prihodkov (kar predstavlja dve tretjini neto porasta celotne prodaje Krke). Omenjeni porast je zanimiv še posebej, ker je vrednost dolarja v letošnjem prvem polletju v povprečju nižja kot v lanskem polletju (186 tolarjev vs. 194 tolarjev za ameriški dolar).

Pri sami objavi je zanimivo tudi to, da je Krka razkrila kolikšen delež prodaje namenja družbi v obliki donacij ter sponzorstev – 0,8% celotne prodaje pomeni, da je letno na voljo dobra milijarda tolarjev. Ali z drugimi besedami povedano : petina zneska, ki je bila letos namenjena dividendam… Ob tem se seveda lahko vprašamo koliko sredstev bi za omenjene namene ostalo, če bi Krka prišla pod okrilje kakšne druge multinacionalke… Pri Leku tega podatka ni v letnem poročilu, čeprav pišejo, da so preko davkov družbeno odgovoren gospodarski subjekt (seveda poleg drugih donacij in sponzorstev), lahko pa si predstavljamo, da v kolikor ohranjajo isti absolutni znesek, potem se z rastjo prodaje relativni delež vztrajno niža…

Comments are closed.