ALI NAS ČAKA BORZNI ZLOM?

Slovenski borzni trg se letos išče – sprva rast SBI20 nad 5100 indeksnih točk, nato potop pod 4400 indeksnih točk in vrnitev v območje 4600 indeksnih točk. Slednjo vrnitev bi lahko označili samo za korekcijo oziroma za pozitivni popravek negativnega trenda, ki ponovno pridobiva na moči. K temu zaključku ne napeljuje samo tehnična analiza ampak tudi nekateri temeljni dejavniki, ki smo jim oziroma jim bomo priča:
  • vse nižji prilivi prihrankov v domače vzajemne sklade oziroma odtoki iz skladov, ki imajo naložbe tudi v Sloveniji,
  • približajoči se triletni rok od prevzema Leka bo marsikaterega vlagatelja spodbudil k razmišljanju o selitvi kapitala drugam. Mnogo ljudi je pred tremi leti kupovalo Krko (v območju 40 do 45 tisoč tolarjev), Mercator(okrog 25 tisoč tolarjev) ter Petrol (okrog 40 tisoč tolarjev),
  • nerodne politične-kadrovske menjave, ki se kažejo v počasnem menjavanju, neustreznih kadrih ter različnimi, preveč očitnimi interesi posameznih političnih struj
  • netransparentnost poslovanja državnih skladov, ki sta s prakso Mercatorja pridobila eno veliko črno piko v očeh vseh vlagateljev (razen kupcev seveda),
  • očitna selitev slovenskega kapitala na jug ter na zahod, kar se kaže tudi v naslovih posameznih člankov,
  • še zmeraj premajhna stopnja varčevanja,
  • nestabilnost EU in eura ter
  • navsezadnje komplicirana davčna zakonodaja.

Ob vsem tem se ne gre čuditi, če bo SBI20 zdrsnil tudi pod 4000 indeksnih točk…

Comments are closed.