PREVZEM SLOVENIJALESA IN DRŽAVNA SKLADA

Po fiasku s prodajo Mercatorjevih delnic me vsekakor zanima, kako bosta državna sklada ravnala tokrat. Nominalna vrednost delnic Slovenijales znaša 10.000 tolarjev, knjigovodska pa dobrih 23.000 tolarjev. Letnega dobička so v skupini Slovenijales v zadnjih dveh letih imeli okoli 500 milijonov tolarjev, kar pomeni ob trenutni tržni kapitalizaciji 3,4 milijarde tolarjev razmerje PE slabih 7 (povprečje borznega trga na Ljubljanski borzi vrednosntih papirjev je bistveno večje) . Poleg tega je dividendni donos Slovenijalesa nad tremi odstotki (dividenda je bila za leto 2004 430 tolarjev), kar je višje kot je zahtevana donosnost s strani državnih skladov za delnice…
Ali bosta državna sklada izpustila dobro naložbo poceni oziroma ali se jima bo “mudilo” ven iz te naložbe za vsako ceno je vsekakor umestno vprašanje, saj takšen umik iz gospodarstva ni najboljša strategija.

Okoliščine pa sicer napovedujejo, da je tak scenarij že vnaprej dogovorjen…prevzemna ponudba je samo korak, da se ugodi vsem zakonskim zahtevam – Triglav finančna družba se bo namreč pripojila k Zavarovalnici Triglav in po tem dogodku bi Zavarovalnica presegla prevzemni prevzem…

Comments are closed.