20 LET

Je nov časovni horizont, ki nam ga prinašajo spremembe zakona o dohodnini. Nanaša se na obdobje, po katerem bo kapitalski dobiček vlagatelja v vzajemnem skladu, delnicah ali deležu podjetja neobdavčen. Do sedaj je ta rok znašal tri leta, zato bo želja po optimiziranju davčnega statusa ponovno delovala v smeri velike prodajne aktivnosti, ki jo bomo zaznali do konca leta.
Napovedane spremembe zakona o dohodnini bodo namreč začele veljati že s prvim januarjem 2006, kar je po eni strani pozitivno presenečenje po drugi strani pa šok vlagateljev, saj morajo relativno hitro unovčiti neodbavčene kapitalske dobičke. Kakšen vpliv bo to imelo na stanje Ljubljanske borze vrednostnih papirjev si lahko le zamislimo, prava dilema vlagateljev pa se bo pokazala po unovčitvi: kam s kapitalom za dvajset let.

Idealna naložba bi morala vsebovati element fleksibilnosti (spreminjanje investicijske politike oziroma investiranje v regijo ali sektor, ki je aktualen), element nespremenljivosti (status “primarne” naložbe ostaja isti, za dosego ugodnega davčnega statusa) ter element dostopnosti (cenovno ugodna naložba).

Za male vlagatelje se temu idealu najbolj približajo aktivno upravljani vzajemni skladi ter življenska zavarovanja z naložbenim tveganjem..

Comments are closed.