RAZCVET OBVEZNIÅ KEGA TRGA?

V petek so bile objavljene napovedane spremembe Zakona o dohodnini. Poleg že omenjenih bistvenih sprememb, ki se nam obetajo, so avtorji spreminjali tudi klasifikacijo kapitala. Le-ta po novem ne bo več štela dolžniške vrednostne papirje s čimer se povečuje baza vrednostnih papirjev, s katerimi lahko neobdavčeno trgujemo (dosedaj so v tem klubu samevali izvedeni vrednostni papirji).

Napovedana klasifikacija lahko privede do hitrejšega razvoja slovenskega obvezniškega trga in sicer bi ob večjem zanimanju lahko zaznali “kreativne” obveznice, ki bi mejile na izvedene vrednostne papirje. Na primer izdaja brezkuponskih obveznic, katerih glavnica sledi izbranemu delniškemu indeksu ali trgu.

Seveda bi bilo v takem primeru zanimivo opazovati davčni status, posebej če bi prišlo do konkretnih emisij. Sicer pa se lahko tudi za navadne brezkuponske obveznice vprašamo, kakšen bo naš status, v kolikor jih prodamo pred zapadlostjo. Kako razliko v ceni razdeliti na nihanje tečaja ter natečene obresti?

Comments are closed.