MERCATOR DRUGAČE?

Sicer nimam navade podajati kritike na posamezne komentarje, ampak današnji komentar rizičnega menedžerja investicijskega sklada vsebuje preveč pomankljivosti, ki jih ne bi pripisal tako izobraženemu kadru:
– državna sklada bi morala imeti bistveno višji zahtevani donos za delnice Mercatorja kot so ga opredelili v sami pogodbi,
– dokapitalizacijo Mercatorja bodo izvajali tudi zaposleni. Po vsej verjetnosti tega ne bi storili v kolikor bi menili, da so delnice prevrednotene, kar pomeni, da tukaj omenjena teorija o asimetričnosti informacij ne pride čisto v poštev,

– delnica Laškega je v času začetka zgodbe od 23.08.05, ko so se pojavili prvi namigi o morebitnem vstopu Laškega v Mercator do 6.09.2005, ko je tečaj dosegel kratkoročni vrh, pridobila dobrih 8 odstotkov. Oziroma okoli pet milijard več tržne kapitalizacije. Pri Istrabenzu kakšnih posebnih odzivov ni bilo. Sicer se tukaj zmeraj pojavlja problem, kako določiti obdobje. Namreč vlagatelji z notranjimi informacijami bodo aktivnejši, še preden bodo novice prišle v javnost, kar pomeni, da “zgodba” vpliva na tečaj še preden je objavljena,

– primerjati leto 2002 in 2005 ter vrednost borznega indeksa je preveč enostavno. Namreč v tem času se je poslovanje Mercatorja zelo spremenilo (že po dobičku), poleg tega pa se je tudi poslovno okolje zelo spremenilo – na primer obrestne mere so bile takrat nad 10%, danes pa so dobre tri odstotke,

– za konec pa seveda manjka izračun.

Comments are closed.