STANJE NA LJUBLJANSKI BORZI

Je idealno za aktivne vlagatelje. Po dolgem času malenkostno več aktivnosti, ki jo spodbuja davčno špekuliranje ter približajoči triletni rok, ko je Novartis plačal kupnino. Kupnina je znašala dobrih 200 milijard tolarjev in nekaj tega denarja so vlagatelji investirali nazaj v delnice slovenskih blue chipov. Prav te delnice se lahko zaradi napovedanih davčnih sprememb pojavijo na ponudbeni strani.

Podobno je tudi pri slovenskih vzajemnih skladih. Vplačil v obdobju od septembra 2002 do decembra 2002 je bilo za skoraj 13 milijard tolarjev. Nekaj teh vplačil bodo vlagatelji zaradi napovedanih davčnih sprememb dvignili.

Kako naprej pa je seveda odprto vprašanje. Po eni strani prodajni pritisk ne bo samo muha enodnevnica ampak bo po vsej verjetnosti prisoten do konca leta. Tega se zavedajo potencialni kupci, zato s kakšnim izredno hitrim nastavljanjem nakupnih naročil ne bodo hiteli. Razen v kolikor se bo na nakupni strani pojavilo toliko kapitala, da bo spodbudilo aktivnejše povpraševanje. Toda na to ne moremo stoodstotno računati, saj marsikateri vlagatelj sedaj razmišlja o selitvi kapitala na tuje trge.

Lahko bi rekli, da je trenutno stanje negotovo. In kot tako idealno za aktivne vlagatelje, saj negotovost ustvarja mnoge kratkoročne priložnosti…

Comments are closed.