MEDIKA

Najava največje hrvaške veledrogerije Medike, da se bodo njene delnice uvrstile v prvo kotacijo na Zagrebški borzi je vsekakor pohvale vreden korak, še bolj zanimiva pa je namera, da bodo zaradi visokega enotnega tečaja, ki ga sedaj dosegajo (okoli 250.000 tolarjev) naredili delitev delnic.

Omenjeni korak, bolj poznan kot stock split, bo omogočil manjšim delničarjem lažjo participacijo v uspehu družbe, izkušnje dosedanjih delitev pa kažejo, da se tečaj delnic zaradi večjega povpraševanja poveča hkrati pa se okrepi likvidnost delnic.

Slovenska podjetja z omenjeno delitvijo delnic nimajo veliko izkušenj. Povečini so bile to zakonske prilagoditve pidov oziroma idov, medtem ko pri podjetjih z absolutno najvišjim tečajem delnic zaenkrat še ni opaziti takih razmišljanj. Mogoče pa bi lahko bil čas za Lesnino (tečaj pri 270.000 tolarjih), Helios (tečaj pri 204.000 tolarjih), Salus (tečaj pri 126.000 tolarjih), KD group (tečaj pri 120.000 tolarjih), Etro 33 (tečaj pri 99.000 tolarjih) ter Krko (tečaj pri 97.000 tolarjih), da začnejo razmišljati tudi v tej smeri…

Comments are closed.