OBNOVLJIVA ENERGIJA

Z visokimi cenami naftnih derivatov se je pozornost vlagateljev usmerila v alternativne vire energije, kar so z novimi, “energy” skladi izkoristili tudi domači upravljavci vzajemnih skladov. Pri tem pa niso edini, saj je danes začel na nemški borzi kotirati certifikat, ki se nanaša na indeks ERIX (European Renewable Energy Index).


Indeks ne vključuje podjetja, ki se ukvarjajo z nuklearno energijo, temveč samo s solarno, vetrno, vodno, biomaso ter geotermično energijo. V indeks so vključena evropska podjetja, kar daje seveda omejeno razpršenost. Ta problem lahko delno rešimo z ameriškim ETF skladom PowerShares Wilder Clean Energy, ki kotira pod oznako PBW na ameriški borzi AMEX.

Alternativni viri so prihodnost, toda v primeru nadaljevanja postopnega padanja cen naftnih derivatov, se bo pozornost vlagateljev v energetska podjetja nekoliko zmanjšala, s tem pa kratkoročno tudi tečaji delnic…

Comments are closed.