TUDI NEMCI

razmišljajo o dvigu praga za upokojitev na 67 let. V bistvu predlagajo stimulacijo za delo po 65. letu, kar spominja na našo reformo. Izstopajoča razlika obeh napovedanih reform je v tem, da bi se Nemci lahko pri 65. letih upokojili, v kolikor bi v pokojninski sistem plačali določen znesek.
Omenjeni predlog je za nižje sloje neprijazen. Ob visokem znesku, ki bo ločeval kdo se sme upokojiti in kdo mora še delati, bodo zaposleni z nižjimi prispevki v pokojninski sistem na slabšem.

Je pa tudi v Nemčiji to občutljiva tema, kar kaže tudi na morebitno postopno vpeljavo (od 2011 naprej)…

Comments are closed.