VARČEVANJE IN LETO 2006

Glede na hitrejšo rast bančnih vlog kot lani lahko predvidevamo, da je ta dinamika povezana s samim borznim dogajanjem. Seveda se pojavlja zanimivo vprašanje, kakšno bo borzno leto 2006, saj bomo zaznali kar nekaj sprememb:
– pospešeni, transparentnejši umik države iz gospodarstva,
– prvi učinki reform (če ne drugega, vsaj v delu nižjih stroškov plač),
– poročanje po mednarodnih računovodskih standardih s strani nekaterih podjetjih,
– spremenjeni davčni okvir za kapitalske dobičke…

Omenjene spremembe bodo povečini pozitivno vplivale, zato je verjetno, da bo smer gibanja tečajev pozitivna…

Comments are closed.