OBVEZNIÅ KI SKLADI IN OBRESTNE MERE

Obrestne mere bodo očitno tudi v Evropi porasle. Včeraj je namreč predsednik Evropske centralne banke med vrsticami povedal, da namerava centralna banka dvigniti naslednji mesec obrestne mere. Posledično so seveda tečaji obveznic padli, kar lahko opazimo tudi na grafu gibanja vrednosti indeska nemških korporativnih obveznic:
Tudi pri nas je bilo v zadnjih dneh opaziti padec tečajev obveznic, žal pa samo gibanje ni spremljal velik obseg trgovanja, saj je slovenski obvezniški trg razen nekaterih obveznic manj likviden. Pričakujemo lahko, da vlagatelji ne bodo več kupovali dragih oziroma manj donosnih slovenskih obveznic, kar pomeni, da bi se znali tečaji obveznic v prihodnje še nekoliko pomakniti navzdol.

Sicer pa je za vlagatelje v obvezniške sklade napoved dviga obrestnih mer neugodna, saj je lahko zaradi padca vrednosti obveznic gibanje vrednosti točk skladov tudi negativno. Ali se bo to poznalo tudi na slovenskih obvezniških vzajemnih skladih bomo vsekakor videli, trenutna slika donosnosti pa razkrije, da se omenjeni skladi med seboj kar zelo razlikujejo.

Comments are closed.