PARKIRIÅ ČA DELNIC – PRIKRIVANJE INFORMACIJ?

V zadnjem času smo bili priča nekaterim terminskim pogodbam, ki so jih podjetja privlekla iz “naftalina”. Mercator npr. lastne delnice, ki jih ima zaenkrat še “parkirane” na Zavarovalnici Triglav, Istrabenz pa delnice Petrola, ki so bile “parkirane” pri Gorenjski Banki. Seveda je za male delničarje aktualno vprašanje, zakaj teh podatkov ni bilo moč zaslediti v bilancah. Če ne drugega vsaj v izvenbilančnih evidencah…
Kdaj se bo kakšen mali delničar opogumil in vložil kakšno tožbo za namensko prikrivanje podatkov? Namreč terminska pogodba bi lahko skrivala plus ali minus, njeno razkritje pa bi lahko spremenilo investicijsko odločitev malega delničarja…

Sicer pa, koliko takih skritih diamantov nas še čaka?

Comments are closed.