PODJETNIÅ KE OBVEZNICE KD HOLDINGA

KD holding je danes objavil, da je uspešno zaključil prodajo druge emisije obveznic. Vlagatelji so kupovali po ceni 96,55%, kar pomeni letno donosnost do dospetja 5,29%.
Zanimivo je, da vlagatelji, ki so naklonjeni bolj varnim naložbam zanemarjajo prednostne delnice istega izdajatelja. Le-te prinašajo najmanj 400 tolarjev dividende na delnico (seveda če je dobiček), kar na tečaj 5600 tolarjev predstavlja več kot 7% donosnost. Da bi delničarji prednostnih delnic dosegli isto donosnost, kot jo imajo imetniki obveznic druge emisije, bi moral tečaj prednostnih delnic porasti na 7500 tolarjev…

Comments are closed.