ponedeljek, 14. november 2005

KD GLEDE MERCATORJA: NAJBOLJÅ A PONUDBA …

Ne vem zakaj v KD-ju nimajo toliko poguma, da bi karte razgrnili s pokončno držo: prodali so Mercator, ker so se pač tako zmenili. Ker imajo očitno zmenjen tudi kakšen nasproten posel.

Žalostno je namreč, da prihajajo iz take družbe populistične floskule, ki finančnim poznavalcem privabljajo nasmeh na lica, posebej če upoštevamo, da bo Mercator imel letos bistveno boljše rezultate kot preteklo leto – ni dvakrat za reči, da bo dobiček presegel 10 milijard tolarjev, kar pomeni PE pod 12.

Sicer pa bo glede na napovedane privatizacije prihodnje leto bistveno ugodneje za izstop iz slovenskih delnic kot pa letos…

ponedeljek, 14. november 2005

AKTIVA INVEST NAS POUČUJE

kako izriniti male delničarje: sprememba nominalne delnice na visoko vrednost. V primeru Aktive Invest na milijon tolarjev…ali je naslednji korak d.o.o.?

Vsekakor poteza za čestitat – za optimiziranje lastnega premoženja v sklopu legalnih okvirjev.

Iz vidika malih delničarjev pa seveda enkratni nateg.

ponedeljek, 14. november 2005

NISO SAMO RUSI RAZLOG ZA RAST PETROLA

Danes je bil pester dan. Petrolova delnica je na upih izstopa državnih skladov iz podjetja poletela navzgor in tako ponovno obudila misli o novem, večjem prevzemu pri nas. Za borzno dogajanje je to odlično, žal pa takih asov Ljubljanska borza nima veliko.

Sicer bi moral tečaj Petrola ne glede na pojav Rusov porasti že prej. Zakaj? Zato, ker so naftni derivati v zadnjih tednih občutno padli, Petrol pa jih skladno z novo uredbo lepo prodaja po nespremenjeni, višji ceni. Ob ugodnem nakupovanju bi moral Petrol sedaj knjižiti izstopajoče dobičke. Seveda pa je ta a model določevanja cen naftnih derivatov kot tudi višina marže, ki jo dobiva Petrol, le začasen. V prihodnje lahko pričakujemo nov model kot tudi višjo maržo. In pri višji marži bodo dobički Petrola bistveno večji.

Seveda je sedaj glavno vprašanje, ali bodo državni skladi pri umiku iz Petrola gledali rezultate za nazaj ali jih bodo opazovali za nekaj let vnaprej?

nedelja, 13. november 2005

MALI DELNIČAR JANKOVIč†

Zadnji lastniški premiki v Mercatorju so še nekoliko poslabšali pogajalsko moč predsednika uprave in če se bodo uresničile govorice o menjavi, bo predsednik uprave kmalu postal samo še mali delničar z dobrim poznavanjem poslovanja Mercatorja.

Če pustimo ob strani ali so bile dosedanje transakcije smiselne ali ne, bi lahko nauk zgodbe strnili v kontekst, da lahko podjetje z razpršeno lastniško strukturo obvladuješ z manjšim deležem. To pa ne velja za podjetja s koncentrirano lastniško strukturo. Pri Mercatorju so se karte očitno toliko premešale, da manjšinski delničarji ne bodo imeli več bistvene besede…

Sicer pa je razplet pri Mercatorju vsekakor zanimiva zgodba. Če ne zaradi drugega pa zaradi dejstva, da so vsi udeleženci dokapitalizacije razen notranje zaposlenih delnice prodajali. Da ne bi izgledalo kot da izkoriščajo notranje informacije jih seveda preko dokapitalizacije tudi kupujejo…

petek, 11. november 2005

KD HOLDING Å E DELNIČAR MERCATORJA

S KD-ja so potrdili, da KD holding danes ni prodajal Mercatorja. Torej nerealiziran dobiček še zmeraj ostaja v računovodskih knjigah KD holdinga…kar pa je možno tudi razlog, za kasnejšo prodajo – na primer v naslednjem letu, saj bi v tem primeru dobiček morebiti izplačevali šele leta 2007…
petek, 11. november 2005

KD PRODAL MERCATOR?

Obseg trgovanja na borzi kaže na izstop KD iz Mercatorja. V tem primeru bo KD holding, ki je (bil) lastnik 3,16% vseh delnic Mercatorja poknjižil izstopajoč dobiček, saj so bile delnice Mercatorja knjižene po bistveno nižjih vrednostih.

Če pustimo ob strani smiselnost prodaje Mercatorja lahko ugotovimo, da si je KD holding s prodajo ustvaril lepo zalogo dobička za izplačilo prihodnjih dividend…

petek, 11. november 2005

KAD IN SOD – PASIVNA VLAGATELJA?

Včeraj je vlada ustanovila delovne skupine za pripravo predlogov privatizacije podjetij, v katerih je država močneje prisotna. Med skupinami je tudi skupina, ki bo pripravila predlog umika KADa in SODa iz aktivnega lastniškega upravljanja v podjetjih. Vodil jo bo Peter Groznik.

V kolikor bo vlada resnično uresničila napovedi, da KAD in SOD postaneta pasivna vlagatelja, potem lahko pričakujemo kar nekaj dilem:

  • umik iz nadzornih svetov: Ali bo šlo za častno odstopanje ali čakanje do izteka mandata?
  • razdelitev portfelja KADa in SODa institucijam, ki se profesionalno ukvarjajo z upravljanjem premoženja: Komu se bodo dodelila sredstava za upravljanje in po kakšnem ključu? Če bo do tega res prišlo ali bo KD favoriziran (vodja skupine je namreč vodja upravljanja na KD)?
  • zaposleni upravljavci na državnih skladih: Če ne bodo aktivno upravljali naložb, ali bodo izgubili službo?
  • potek prihodnjih prodaj: Ali obstaja splošen recept za prodajo podjetij? Ali se gleda samo knjigovodsko vrednost (npr. Saturnus Embalaža) ali pa kakšni drugi, neekonomski kriteriji (npr. Mercator)?
Vsekakor je dobro, da se državna sklada obnašata namenu primerno (se pravi kot finančna institucija) in da se politični vpliv na podjetja čimbolj omeji. Seveda pa to še ne pomeni, da nad podjetjem ne sme biti objektivnega nadzora, ki bo vsaketoliko časa postavljal neugodna vprašanja…
sreda, 9. november 2005

HELIOS – PRETIRAN PADEC?

Zadnje dni smo lahko spremljali padec tečaja delnic Heliosa, vzroke za padec pa so mediji pripisali nekoliko manjšem dobičku. Očitno so vlagatelji izpustili najpomembnejše: rast prodaje. Le ta je izredna, saj med drugim vključuje tudi rezultate podjetij, ki jih je Helios kupil na območju bivše Jugoslavije.

Ob upoštevanju, da se vrednost naftnih derivatov v zadnjih tednih zmanjšuje, dobiva poslovno okolje Heliosa ponovno več prostora za dihat. V kolikor se bodo omenjene razmere ustalile bomo lahko naslednje leto zaznali boljše rezultate. Ob predpostavki, da bi stroški materiala zlezli nazaj na 50% prodaje, kot so znašali v prvi polovici 2004, potem bi lahko dobiček bil podvojen – taka pričakovanja poda oceno dobička okoli 6 milijard tolarjev, kar pri trenutni tržni kapitalizaciji pomeni PE dobrih 6. Sicer tudi s tekočimi podatki kazalniki pri Heliosu niso slabi: PE 14, donos kapitala nad 11% …

ponedeljek, 7. november 2005

KAM PLUJE GORENJE?

Devetmesečni rezultati so pokazali smer, da bo Gorenje poleg drugih ukrepov racionalizacije poslovanja moralo za ohranjevanje konkretnejše rasti iskati ustrezne prevzemne tarče, ki bi tako kot češka Mora Moravia pomembneje prispevale k rezultatom poslovanja. Ena izmed teh bi lahko bila tudi srbska Alfa Plam, ki v svoji bilance ne prikazuje nikakršnega dolga. Glede financiranja takih podvigov naj Gorenje ne bi imelo težav, saj lahko v prvem koraku koristi lastne delnice (5,9% celotne emisije) in s tem obudi trenutno “neaktivni” kapital.
Lahko pa v Gorenju začnejo razmišljati tudi v smeri svojih dobaviteljev vhodnih surovin, saj aktualni trendi ne kažejo, da bi se cene teh surovin konkretneje ohladile. Kakršnekoli aktivnosti v tej smeri bi delničarjem morebiti nakazale, da pri Gorenju razmišljajo v različne smeri.
Sicer pa bo na psihologijo delničarjev vplival tudi prihodnji prehod na mednarodne računovodske standarde, saj bodo posamezne postavke nižje, kot je že moč videti v medletnem poročanju v sekciji poročanja v skladu z MSRP. Å e dobro da bo negativne efekte naslednje leto reševal nižji strošek tekočih plač in sicer je groba ocena 20% znižanja davka na plače, ki ga plača podjetje, okoli 3,3% celotne mase plač oziroma dobrih 600 milijonov tolarjev…
petek, 4. november 2005

SKB IN KOMUNICIRANJE

Ob tako izrednem dogodku, kot je bil ponedeljkov rop bi si komitenti SKB banke zaslužili vsaj boljše in hitrejše komuniciranje. Tako pa so morali čakati cele tri, da je SKB objavila prvo uradno sporočilo za javnost (če seveda odštejemo medijsko nastopanje)…

Očitno ni samo varovanje, ki ga morajo izboljšati, ampak tudi obvladovanje kriznih dogodkov…kar pa je lahko v poduk vsem drugim podjetjem, da imajo vsaj v predalu narejene plane kako se obnašati v kriznih situacij…