OŽIVITEV COLORJA

Današnje sporočilo za javnost s strani Colorja d.d. je pokazalo, da je v tem podjetju še nekaj življenja. Čeprav so vlagatelji na omenjeno delnico več ali manj pozabili (kar je seveda odraz lastniške strukture, kjer je Helios večinski lastnik), je napoved, da bo podjetje leto 2005 zaključilo z več kot 1. milijonom Eur dobička zelo dobrodošla. Posebej če rezultat primerjamo s skoraj milijardno izgubo v letu2004 in z dobrimi 800 milijoni tolarjev izgube v letu 2003.
Color sedaj posluje pod okriljem skupine Helios, ki ga je kupila od Save in sicer za 15,5 milijona Eur. Trenutna tržna kapitalizacija Colorja znaša slabih 7 milijonov Eur, borzni kazalniki pa so ob upoštevanju podatkov iz današnjega sporočila za javnost ugodni: PE za 2005 je dobrih 6, PE za 2006 pa znaša dobrih 4. Če bo Colorju uspelo zadržati pozitiven trend, potem lahko skupina Helios pričakuje, da se bo naložba povrnila prej kot v 10 letih…

V tem času pa bo tudi jasno, ali bodo delnice Colorja sploh ostale na prostem trgu… Helios je skupaj s Chromosom lastnik okoli 95% vseh delnic, kar pomeni, da lahko brez problema sprejeme ustrezen sklep na prihodnji skupščini ter umakne delnice z borze. S tem korakom bi Color nekaj prihranil, malo slabše pa bi bilo za preostale male delničarje. Sicer pa je bilo poslovanja z delnicami Colorja v letošnjem letu izredno malo. Manj kot pol odstotka vseh izdanih delnic…

Comments are closed.