NEKAJ LET KASNEJE: BTC

Minilo je že tri leta odkar se z delnicami BTC-ja na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev ne trguje več. Njihov tečaj se je takrat gibal okoli 15000 tolarjev, današnja slika poslovanja pa je balzam za sedanje lastnike (še zmeraj se ne ve, po kakšni ekonomski logiki so bivši večji lastniki prodajali BTC): letošnji dobiček presega 2 milijardi tolarjev, kar pomeni dobrih 9300 tolarjev dobička na delnico (število izdanih delnic zmanjšamo za lastne delnice). Če bi aplicirali povprečni PE Ljubljanske borze, bi tečaj kotiral preko 170.000 tolarjev… seveda pa ta vrednost ni odraz samo poslovanja ampak tudi sprememb, ki jih je družba opravila pri osnovnem kapitalu (število delnic se je v tem obdobju zmanjšalo).

Comments are closed.