MOČ RAČUNOVODSTVA

Z letošnjim letom je za nekatera slovenska podjetja obvezno poročanje po mednarodnih računovodskih standardih, kar bo imelo določen vpliv na knjigovodske vrendosti… seveda pa slovenska podjetja niso edina podjetja, ki jih čakajo spremembe na področju vodenja poslovnih knjig. Nekaj drastičnih sprememb čaka tudi ameriška podjetja in sicer na dveh področjih:

Pod prvo postavko bodo na “udaru” tista podjetja, ki so svojim zaposlenim na veliko podarjala opcije – sektorsko gledano, bodo tukaj na udaru tehnološka podjetja, ki se jim lahko zgodi, da v naslednjih letih ne bodo prikazovala dobička (ker se bo namenil pokrivanju stroška opcij). Pod drugo postavko pa so v Credit Suisse Firts Boston na listo “aktualnih” uvrstili sledeča podjetja:

Glede na prihajajoče spremembe previdnost ne bo odveč…

Comments are closed.