HRVAÅ KI TURIZEM

V letošnjem letu smo lahko na hrvaških borzah opazili povečano zanimanje za delnice turističnih podjetij. Omenjeno povpraševanje lahko povežemo z dvema močnima, a različnima razlogoma:
  • napoved, da bo letošnja turistična sezona še boljša od lanske in
  • napoved slovenskih družb za upravljanje o ustanovitvi mnogih “balkan” skladov.
Glede na to, da se o letošnji turistični sezoni govori že dolgo, slovenskih “balkan” skladov pa še ni, lahko ocenimo, da bo na južne trge prišla plima, ki bo vzdignila veliko tečajev. Seveda če bodo slovenski vlagatelji konkretneje vlagali v omenjene sklade…

Comments are closed.