ALTERNATIVA BALKAN SKLADOM

V petek se začne tržiti prvi slovenski vzajemni sklad, ki bo osredotočen na regijo Balkan, vlagatelji pa ne bodo prepuščeni samo eni družbi za upravljanje ampak bo podobne sklade ponujalo kar štiri družbe za upravljanje.
Pri tem bo seveda aktualna dilema vlagateljev, katero družbo izbrati. V ospredje bodo prišle izkušnje na balkanskih trgih (kamor spadajo tudi “lokalne” informacije ter dobro poznavanje specifike trgovanja) kot tudi sposobnost vzpostavitve same zgodbe, ki naj bi v osnovi prepričala vlagatelje.
Sicer pa lahko vlagatelji poleg slovenskih “balkan” skladov namenijo pozornost tudi cenejši različici in sicer certifikatu Raiffeisen Centrobank, ki se nanaša na jugovzhodno Evropo (SETX – South -East Europe Trade Index):
Ali lahko omenjeni certifikat razumemo kot napoved vse močnejšega boja za prihranke slovenskih vlagateljev?

Comments are closed.