OECD OPOZARJA NA EFEKT GLOBALIZACIJE

Danes smo lahko v FT prebrali zanimiv članek o OECD in njihovi napovedi o prihodnji rasti. Med vrsticami izstopa predvsem opozorilo na vplive globalizacije: poceni izvoz razvijajočih se držav povzroča vse večje trgovinske deficite.

Po ekonomski teoriji trgovinski deficit lahko obstaja dokler so ga tujci pripravljeni financirati. Skladno s tem se postavlja umestno vprašanje, do kdaj bodo tujci financirali največji trgovinski deficit – se pravi ameriški deficit.

Trend upadanja nakupovanja ameriških dolžniških vrednostnih papirjev s strani tujih investitorjev je že zaznati. Kdaj se bo to konkretneje poznalo na dolarju?

Comments are closed.