DVIGI OBRESTNIH MER

Dvigi obrestnih mer se po svetu še zmeraj vrstijo. Tokrat so malenkostno presenetili v Južni Koreji ter v Turčiji. Presenečenje pa se lahko zgodi tudi v Evropi

Nekaj teh dvigov obrestnih mer je pričakovanih in zato že vštetih v delniške tečaje. V kolikor pa gre za nepričakovane poteze, potem pa borzni trg seveda ustrezno reagira…

Comments are closed.