JAPONSKI JEN

V minulih tednih je japonski jen v primerjavi z ameriškim dolarjem izgubil več kot 5%, kar je bistveno več kot je izgubil euro napram ameriškemu dolarju. Razmerje se je vrnilo v območje 115 jenov za en ameriški dolar in tako na nek način preseglo zgornjo mejo kratkoročnih pričakovanj:
Razlogi za krepitev jena se nahajajo predvsem v smeri višanja obrestne mere na Japonskem, med tem ko argumente za slabitev jena iščemo lahko predvsem v morebitnem večjem odlivu portfeljskega kapitala iz Japonske ter špekulacije, da se bo kitajsko povpraševanje bistveno ohladilo.

Glede na dejstvo, da se bo višanje obrestnih mer na Japonskem enkrat le začelo, gre pričakovati, da se bo japonska valuta dolgoročno krepila napram dolarju. Tudi na račun vseh tistih, ki so si na Japonskem sposojali velike količine kapitala in bodo sedaj postopoma “prisiljeni” vračati denar. To pa seveda pomeni kupovanje japonskih jenov…

Comments are closed.