DRUŽINA ETF-JEV SE Å IRI

Danes je ProShare Advisors začel z upravljanjem 8 novih ETF-jev. Omenjeni ETF-ji sicer pokrivajo že znana področja toda prvič vsebujejo element vzvoda ter inverznega gibanja. Tako imajo investitorji bližnjico do “hedge” strategij, ki jih hedge skladi drago prodajajo.

Možnosti, kam lahko vse vložimo prihranke je vsak dan več…

Comments are closed.