torek, 6. junij 2006

JAPONSKA PRILOŽNOST

Japonski borzni trg je zadnje dni dovzeten samo na slabe novice (inflacija, visoke cene naftnih derivatov ter surovin), medtem ko na pozitivne novice ne reagira. Tako delniški tečaji niso trznili na kratkoročno okrepitev ameriškega dolarja (razmerje USD/JPY je poraslo iz okoli 109,5 na 113,5), na informacijo o povečanem investiranju s strani japonskih podjetij ter na informacijo o rasti v nepremičninskem sektorju.

Do kdaj bo japonski trg sledil globalnim trgom je seveda težko reči, dejstvo pa je, da so ekonomsko gledano temelji japonskega trga trdnejši kot pa na primer temelji ameriškega trga…
torek, 6. junij 2006

POD TAKTOM AMERIÅ KEGA TRGA

Ameriški borzni trg je včeraj in danes precej v rdečem, kar je posledica reakcije vlagateljev na komentar guvernerja ameriške centralne banke o prihodnjem boju z inflacijo. Vrednost borznega indeksa DJIA je padla pod 11.000 indeksnih točk in se tako od majskega vrha oddaljila za okoli 700 indeksnih točk:
Kam točno je namenjem indeks je seveda težko reči, dejstvo pa je, da so investitorji nemirni in temu ustrezno reagirajo na vsako negativno informacijo. Medtem pa podjetja še zmeraj poslujejo dobro…
ponedeljek, 5. junij 2006

SE BO LESK ŽLAHTNIH KOVIN VRNIL?

Od sredine maja, ko smo zaznali zlato nad 700$ ter srebro nad 15$ za unčo, je lesk žlahtnih kovin vse šibkejši. Vrednost zlata je padla za okoli 100$ (preko 10%), srebra za 3$ (preko 20%). To je bilo očitno dovolj, da so se okrepili dvomi o smiselnosti investicij v žlahtne kovine, kar se pozna tudi na samem trgovanju, ki je zadnje dni brez prave smeri.
Ne glede na trenutno stopicanje so problemi ameriškega dolarja še zmeraj prisotni, želje centralnih bank razvijajočih se držav po prerazporeditvi deviznih rezerv pa vse močnejše. Kdaj se bo to poznalo na morebitni višji ceni žlahntih kovin je težko reči, dejstvo pa je, da dodatna razpršitev v portfelju zmanjšuje tveganje.

Kratkoročno bodo nihanja močno pod vplivom politike ameršike centralne banke, ki bo konec meseca ponovno odločala o višini obrestne mere. Morebitna višja obrestna mera bo imela pozitivne posledice za “privlačnost” ameriškega dolarja toda negativne posledice za vzdrževanje hitre rasti domačega gospodarstva kot tudi gospodarstva v razvijajočih se državah. Posledično bi to utegnilo negativno vplivati tudi na žlahnte kovine…

četrtek, 1. junij 2006

SVETOVNI TRGI

Svetovni trgi so v zadnjih dneh pod vplivom globalne korekcije, za katero pa mnogi investitorji ugibajo ali je le korekcija ali je to znanilec obrata. Sodeč po poslovanju podjetij poslovni rezultati zaenkrat ne kažejo znamenj, da se nam bliža svetovna recesija, zato pa je toliko več dvomov s strani ameriškega gospodarstva.

Če se znotraj te velesile osredotočimo na zadolženost prebivalcev, vse manjšo moč ameriškega dolarja, izrednem trgovinskem deficitu ter na morebitno dodatno višanje obrestnih mer, potem dobimo dobro izhodišče za nove pretrese na ameriškem trgu. Ker pa so svetovni trgi dandanes povezani kot domine, je seveda na kratek rok logično pričakovati usklajeno gibanje svetovnih trgov.

Glede na to, da je prihodnja usoda gibanja trgov neznana, se je bolje osredotočiti na svetle trenutke. Eden izmed teh je poletni oddih, ki pa ga tokrat lahko izkoristimo za premislek o tem, katere dejavnosti niso podvržene morebitnim finančnim pretresom…