PRILIVI V VZAJEMNE SKLADE

Prilivi prihrankov v slovenske vzajemne sklade nakazujejo, da bo julija manj vplačil kot predhodne mesece. V bistvu bo to že četrti mesec nižjih prilivov. Poleg borzne volatilnosti k takemu stanju prispevajo tudi letni dopusti.

V kolikšni meri bo hitro znano, saj bo dopustov kmalu konec. Takrat pa bo tudi jasno ali bomo na borzi zaznali jesenski razcvet ali ne…

Comments are closed.