DRUGA SKUPINA

Danes je vlada potrdila program umika države iz gospodarstva. Kratkoročno je najpomembnejša druga skupina – borzna podjetja iz katerih se bo vlada umaknila v naslednjih dveh letih. V to skupino spadajo tudi podjetja kot so:
  • Istrabenz
  • Pivovarna Laško
  • Intereuropa
  • Merkur
Pri vseh teh zgodbah z izjemo Intereurope bodo aktualni odkupi s strani vodilnih. Seveda bi vodilni v tem primeru do ugodnih kreditov prišli s pomočjo podjetij, ki jih vodijo. Kaj bi bilo, če bi taki krediti bili na voljo vsem vlagateljem…

Sicer pa tudi ni rečeno, da bo nakup enostaven. Interesov je namreč veliko, kar pomeni, da bomo lahko v tem obodbju mogoče zaznali tudi kakšno prevzemno bitko…

Comments are closed.