GORENJE IN DOKAPITALIZACIJA

Danes sem pozitivno presenečen nad dejstvom, da so se vlagatelji na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev “pravilno” odzvali na napovedno dokapitalizacijo Gorenja – tečaj delnic je upadel. Namreč podobno reakcijo vlagateljev beležimo tudi pri tujih izdajateljih, ki napovejo dokapitalizacijo.
Pri tej dokapitalizaciji bo poleg cene najbolj zanimivo to, ali bo pri njej sodelovala tudi država oziroma KAD. V kolikor se bo KAD udeležil dokapitalizacije, potem bo še zmeraj imel nad 25%, kar pomeni dobro izhodišče za morebitni prevzem…

Comments are closed.