četrtek, 20. julij 2006

VEČJE ZANIMANJE ZA ID-e

V zadnjih dneh smo lahko zaznali, da se z investicijskimi družbami (id-i) trguje bistveno več kot pretekle mesece. Povprečni mesečni promet v prvem polletju 2006 je znašal 1,7 milijarde tolarjev, prvi trije tedni v juliju (manjka še petek) pa so navrgli preko 2,2 milijarde tolarjev prometa. V povprečju so id-i porasli v tem času porasli za skoraj 4 odstotke…

Kaj se bo zgodilo s tečaji id-ov, ko bo ponudbe na teh nivojih zmanjkalo?

torek, 18. julij 2006

LEK

Polletni prodajni rezultati Leka nakazujejo na nekoliko hitrejšo rast prodaje kot lansko leto (13% napram 8%), kar je skoraj pol manj kot pri Krki (25%). Če bo nivo rasti ostal enak, lahko konec leta na nivoju družbe pričakujemo, da bo Krka po prodaji prehitela Lek.
Zanimivo je, da v Lekovem sporočilu ni zaslediti konkretnih številk o investicijah, R&D ter drugih postavk, ki bi resnično razkrivale, da se pod tujo taktirko še zmeraj investira v dolgoročni razvoj in trdni položaj Leka…

Logično razmišljanje ponudi misel, da je tega zelo malo, saj če bi te investicije obstajale v večjem obsegu bi to vsekakor napisali. Dobre novice se namreč vedno objavijo…

ponedeljek, 17. julij 2006

Å E VEČ PADAVIN?

Borzni trgi so v minulih dneh več ali manj zabeležili solidne minuse. Kar nekaj borznih indeksov se je spustilo pod 200 dnevna povprečja, kar je v tehnični analizi znak za padajoči trend. Tudi borzni indeks Nasdaq se zadržuje pod tem povprečjem:

Se nam obeta torej še več borznih padavin?

petek, 14. julij 2006

ADIJO HEMOFARM

Hemofarm je še eno farmacevtsko podjetje v regiji, ki bo našlo novega lastnika. Čeprav je bilo v Hemofarmu kar precej slovenskega kapitala pa bo novi lastnik nemška Stada. Hemofarm so ocenili na manj kot pol milijarde evrov.
Izbor možnih farmacevtskih podjetij, ki bi jih v tej regiji še prevzeli, se oži. To seveda pomeni, da ima Krka po eni strani vse manj opcij po drugi strani pa pomeni tudi, da Krka sama postaja vse večja prevzemna opcija…
četrtek, 13. julij 2006

VSE AKTIVNEJÅ I ID-i

V tem tednu je občutno porasel obseg trgovanja z investicijskimi skladi. Izstopa KDIR, kjer je že drugi dan zapored prometa nad 100 mio tolarjev:

Ali prodajalci vedo kaj bolj konkretnega ali je to samo razprodaja zaradi novih projektov KD-ja?
sreda, 12. julij 2006

KD ZBIRA KAPITAL

Danes smo lahko prebrali, da se KD umika iz predvidene dokapitalizacije Iskraemeca. Omenjeni umik je skladen z napovedjo o morebitnem nakupu deleža v NLB-ju. Ta projekt je očitno res na vidiku, saj si drugače ne gre razlagati izstopajoče prodajanje delnic KDIR-a. KD Holding je namreč v minulih mesecih uspel s prodajo omenjenih delnic iztržiti preko 700 milijonov tolarjev kupnine.

KD je torej v pospešenem elementu zbiranja prostega kapitala, zato je razumljivo, da letos navadni delničarji KD Holdinga ne bodo videli dividend, vprašljiva pa je tudi pri KDIR-u…

sreda, 12. julij 2006

BANČNI DEPOZITI

Bančni depoziti pri nas ne prinašajo veliko. Zato je pri tovrstnih naložbah smiselno pogledati tudi malenkostno čez mejo. Na Hrvaškem vam nekatere banke pri (dvo)letni vezavi EURov ponujajo skoraj 6% obrestno mero. To pa je seveda bistveno več kot znaša ponudba naše največje banke…
torek, 11. julij 2006

SO SLOVENSKI IDi SPREGLEDANI?

Na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev smo v prvem polletju opazili konkretne pozitivne premike. Žal se je to večinoma nanašalo na tečaje delnic iz borzne kotacije, medtem ko investicijske družbe (id) v večini primerov niso sledile. In to kljub konkretni rasti knjigovodskih vrednosti:
Razloge za zaostajanje lahko iščemo predvsem v smeri nezaupanja, saj nekatere družbe za upravljanje ne dajejo občutka, da delujejo optimalno za vlagatelja. Kljub temu so id-i pod nadzorom ATVP-ja in ob morebitnem preoblikovanju v vzajemni sklad še zmeraj predstavljajo dokaj varno arbitražo v obliki izničenja razlike med knjigovodsko in tržno vrednostjo:


Strukture idov razkrivajo, da je vpliv Slovenije vse manjši, a razlike med idi vse večje:

Zaostajanje za rastjo knjigovodske vrednosti ne bo trajalo v nedogled, zato je razmislek o smiselnosti naložbe v ide na mestu. Osebno sem v minulih dneh kupil KDIR…

ponedeljek, 10. julij 2006

ZLATA MONETA 1 IN DIVIDENDA

Danes je objavljen sklic skupščine, ki je potrdil aprilsko razmišljanje. Predlagana letošnja višina dividende je 11 tolarjev. To je glede na tržno vrednost dobrih 7%, kar je dvakrat več kot na banki.
Žal pa se bo Probanka DZU poslužila istega trika kot Triglav DZU, saj bo dividende preusmerila v točke vzajemnega sklada. Res je, da bo preusmeritev potekala brez vstopne provizije, toda marsikateri vlagatelj bi si želel nakazila na transakcijski račun…
četrtek, 6. julij 2006

NIKKEI

Severna Koreja je v minulih dneh vnesla kar nekaj vznemirjanja. Japonski jen je izgubil nekaj vrednosti, prav tako tudi borzni indeks NIKKEI 225:

Bistveno vprašanje je seveda, kam točno je sedaj usmerjen japonski borzni trg. Navzdol ali navzgor?