PETROLOVA STRATEGIJA

Čeprav sem delničar Petrola mi je danes ob branju strateškega poslovnega načrta skupine Petrol 2006 – 2010 nasmeh izginil iz obraza. Čeprav lično oblikovan dokument, je sama vsebina postregla z ne velikimi pričakovanji:

  • nominalna rast dobička na delnico je ocenjena na 3,84%, kar pomeni realno rast v višini odstotka (oziroma še manj, če bo inflacija v prihodnje spet nad 3%),
  • dobiček v Sloveniji iz naslova naftne dejavnosti bo v 5 letnem obdobju stagniral (a se marže res ne bodo dvignile v tem obdobju?),
  • dobiček na trgih JV Evrope iz naslove nafte dejavnosti se bo v 5 letih povečal za 1,1 milijarde tolarjev na 1,68 milijarde tolarjev (ali tak rezultat postavlja Petrol v položaj pomembne družbe v tej regiji),
  • povečevanje vrednosti podjetja je omenjeno kot zadnji strateški cilj (čeprav je omenjeno, da se cilji prepletajo, bi pričakoval, da je tak cilj prvi na mestu),
  • med 4 ključnimi področji ni poudarjene prodaje nenaftnih izdelkov (čeprav ima dobre napovedi rasti, v celotni strukturi prihodkov pa dosega skoraj 11% prodaje. Sicer pa sem ob tem sprva pomislil, da bi lahko Petrol to dejavnost outsourcal kakšni trgovski družbi).
Glede na zadnjo rast tečaja delnic sem pričakoval, da bo dokument vseboval pogumnejše napovedi (sem ne štejem to, da želi Petrol postati vidna družba v JV Evropi, saj to zgodbo uprava uspešno “prodaja” že zadnjih 10 let). Tako pa lahko sklepam, da so nekateri investitorji, ki se nahajajo na nakupnih straneh, še zmeraj bolje obveščeni od nas, malih delničarjev ali pa preprosto pooznajo način, kako bi lahko iz Petrola iztisnili več…

Comments are closed.