KOLEDARJI POMEMBNEJÅ IH OBJAV

V sklop učinkovitega ter dobrega upravljanja podjetij spada tudi objava koledarja pomembnejših objav. Koledar naj bi delničar podal smernice, kdaj naj bodo posebej pozorni na svojo naložbo, saj v času pomembnejših objav pogosto prihaja do večjih sprememb tečajev.

Ti koledarji so sedaj aktualni tudi pri nas, saj kodeks upravljanja podjetij Ljubljanske borze priporoča družbam “naj izdelajo koledar predvidenih pomembnejših objav družbe (skupščine delničarjev, objave presečnega datuma za izplačilo dividend, letnih in medletnih poročil…) za prihodnje poslovno leto.”

Toda izkušnje s Petrolom, Savo ter nazadnje z Mercatorjem kažejo, da ti koledarji pri nas še ne dosegajo takega statusa kot na zahodu…

Comments are closed.