ponedeljek, 21. avgust 2006

NESLABO UPRAVLJANJE SOD-A

Slovenska odškodninska družba je v zadnjem letu izvedla kar nekaj dobrih nakupov:

 • delnice Krke je kupovala v območju pod 100.000 tolarjev (če je Mercatorjeva kupnina šla v Krkine delnice, potem bi moral sedaj Mercator kotirati okoli 60.000 tolarjev, da bi bil efekt isti…)
 • delnice Luke Koper je kupila od občine Koper po ceni 6500 SIT.

Tudi zadnje prodaje niso bile slabe:

 • delnice Gorenja so prodali krepko nad 6000 SIT,
 • delnice Primorja Ajdovščine so bile prodane 30% višje od prevzemne ponudbe,
 • delnice Iskre so prodajali skoraj 50% višje od prve prevzemne ponudbe.

Ali se je kaj spremenilo na SOD-u, ker iz zgornjih transakcij je na prvi pogled očitno to, da se nekdo v državni instituciji trudi…

petek, 18. avgust 2006

ZLATA MONETA 1

Danes je bilo objavljeno polletno poročilo, v katerem je razkrit celoten portfelj. Hiter pregled portfelja razkrije, da ima ta investicijska družba kar nekaj likvidnih sredstev in sicer več kot tretjino celotnega portfelja:
 • 8,65% je v zakladnih menicah,
 • 4,79% je v denarnem skladu KD MM,
 • 21,13% je v depozitih ter vezanih denarnih sredstvih.
V portfelju je samo 4,66% tujih vrednostnih papirjev, kar je malo glede na to, da se bo ta ID preoblikoval v globalni sklad…
četrtek, 17. avgust 2006

TRŽNA NIÅ A TURIZMA

Slovenski turizem ima priložnost predvsem v specifičnih tržnih nišah. Ena izmed teh je tudi adrenalinski turizem, kamor spada npr. skok s padalom. Bodisi iz letala ali pa iz kakšnega hriba. Spodnja slika je današnji utrinek iz planine Vogar nad Bohinjem:

Polet v tandemu stane 75 EUR, kar za zahodne turiste ni veliko. Potencial leži predvsem v učinkovitem marketingu, saj sem prepričan, da pol Ljubljane vključno s tujimi/domačimi turisti o tej ponudbi ne ve veliko… Za vzor bi si lahko vzeli Novo Zelandijo, kjer ti po mojih izkušnjah tak paket prodajo še preden prideš v mesto…
sreda, 16. avgust 2006

ZLATA JESEN?

Na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev smo danes lahko opazovali pozitivne premike, ki bi jih lahko že začeli šteti k jesenski rasti. Sicer pa to misel potrjujejo tudi naslednja dejstva:

 • veliko ljudi je že zaključilo z dopusti in so pripravljeni na “akcijo”,
 • dividende se počasi vračajo nazaj na trg,
 • nekaj denarja od Hemofarma in Plive se bo vrnilo na naš trg,
 • zadnja leta smo pogosto zaznali jesenski razcvet:

ponedeljek, 14. avgust 2006

PRIHAJAJOČI PREVZEMI?

Nov zakon o prevzemih v 15. členu opisuje obvezno prevzemno ponudbo oseb, ki delujejo usklajeno:

15. člen (obvezna prevzemna ponudba oseb, ki delujejo usklajeno)

(1) Če osebe, ki delujejo usklajeno, skupaj dosežejo prevzemni prag, so solidarno zavezane dati prevzemno ponudbo v skladu s tem zakonom, razen če se sporazumejo, da bo dala prevzemno ponudbo samo ena ali nekatere od njih.

Ali to pomeni, da bomo sedaj seznali prevzemne ponudbe pri tistih podjetjih, kjer očitno povezane osebe držijo več kot 25% delež?

Eno izmed takih podjetij je tudi Sava, kjer v lastniški strukturi najdemo dve “skupini”, ki presegata 25%:
– država
– skupina NFD ( NFD 1 ID, NFD d.o.o., NFD holding d.o.o., Etol d.d.)

Kdaj se bo prikazala prevzemna ponudba?

petek, 11. avgust 2006

SAVA KOT ID?

Savine delnice že nekaj časa plujejo pod knjigovodsko vrednostjo in so kot take na nek način podobne slovenskim id-om. Diskonta sicer res ni 30%, ga pa je 7%:

Pri tem seveda ne smemo pozabiti na sledeče:

 • 41,2% delež v Gorenjski banki daje odlično izhodišče za zaslužek,
 • dejavnost turizma je sicer vreča brez dna (nenehne investicije in izboljšave), toda vrednost zemljišč le raste in poslovanje se tudi pobira,
 • usoda Merkurja je še nejasna. Ali gre za dolgoročno naložbo ali samo za reševanje prijatelja?
 • lastniška struktura kaže na prevlado NFD-ja (26,1% je v rokah NFD 1 ID, NFD holdinga, NFD d.o.o. ter ETOLA, ki je itak pod taktirko NFD-ja), toda o prevzemu še ni bilo govora. Boj se utegne začeti, ko bo država začela prodajati skoraj 30% paket…
petek, 11. avgust 2006

NEURADNI VIRI

Uhajanje informacij je v naših podjetjih očitno praksa. Po Petrolovem fiasku je tokrat na vrsti tudi Sava, ki je danes predčasno objavila polletne rezultate (v koledarju pomembnejših objav, bi jih morali šele 29. avgusta).
Motiv te objave gre pripisati reakciji na članek v Financah, saj Petrolove izkušnje kažejo na to, da Ljubljanska borza trgovanje hitro zaustavi…

Kdo so ti “insider-ji”, ki posredujejo podatke medijem?

sreda, 9. avgust 2006

FINANCE

Danes je v Financah članek o Petrolu, ki raziskuje/opisuje zamegljeno sliko rasti drugih prihodkov Petrola. To je zelo dobro, saj so na Petrol poslali zahteve po dodatnih informacijah in tako vodstvu podjetja še z novinarske plati dali vedeti, da je bilo obveščanje pomankljivo…

Podjetja najraje razkrivajo samo dobre informacije, ob tem pa pozabljajo, da vlagatelji pri razkrivanju cenimo predvsem iskrenost, odkritost ter prefosionalnost…

torek, 8. avgust 2006

DRŽAVA IZIGRALA MALE DELNIČARJE

Primorja seveda. Trik je namreč v novem Zakonu o prevzemih, ki bo začel veljati konec tega tedna. Sam zakon v tretjem odstavku 17. člena določa:
“(3) Če prevzemnik v enem letu po izteku roka za sprejem prevzemne ponudbe, ki je bila uspešna, pridobi vrednostne papirje po ceni, ki je višja od cene v tej ponudbi, je dolžan akceptantom v denarju izplačati razliko v ceni v osmih dneh od dneva te pridobitve. Od dospelosti do izpolnitve prevzemnikove obveznosti iz prejšnjega stavka se smiselno uporablja 63. člen tega zakona.”
Glede na to, da sta KAD in SOD delnice Primorja prodala 30% višje (prevzem je bil uspešno opravljen po 8200 tolarjev), bi morala prevzemnika po novem zakonu takoj izplačati dodatno razliko. Tako pa se je to naredilo po starem zakonu, ki pa teh določb nima notri.
Mali delničarji torej še enkrat nategnjeni. Tokrat s strani države, saj bi lahko KAD in SOD brez problema ta delež prodala naslednji teden…