VS PRIMUS

Danes lahko v Financah preberemo napoved, za koliko bo skočila vrednost enote premoženja mešanega vzajemnega sklada Primus zaradi kotacije Telekoma. Dobiček za kratkoročne vlagatelje je skoradj zagotovljen. Seveda samo v primeru, da porast sklada več kot kompenzira vaše vstopne stroške (od 3% do 0,2%).
Telekomova naložba bo Primusu v primeru 75.000 tolarjev visokega tečaja Telekomovih delnic na borzi prinesla okoli 640 milijonov tolarjev profita. Glede na obseg sredstev v skladu to predstavlja sledeče potencialne odstotke rasti:


In še premislek za velike igralce: tik pred kotacijo Telekoma se vloži v vzajemni sklad Primus 200.000.000,1 tolarjev in le-te izplača takoj, ko se tržna vrednost Telekomovih delnic obračuna. Zakaj? Zato, ker je vstopna provizija samo 0,2%, izstopna pa je nič…

Mogoče bosta pa SOD in KAD vplačala vsak po 10 milijard in pobrala smetano…

Comments are closed.