NALOŽBI KD HOLDING

Danes smo lahko prebrali dva zanimiva članka, ki posredno razkrivata skrito vrednost KD holdinga: Adriatic Slovenica ter Deželna banka Slovenije.
V prvem članku je omenjeno, da naj bi obstajala ponudba za zavarovalnico v višini okoli sto milijonov evrov oziroma 24 milijard tolarjev. Ta ponudba je nižja kot ocena, ki bi jo dobili s primerjavo hrvaške zavarovalnice Croatia Osiguranje. Le-ta kotira pri 2,8 kratniku knjigovodske vrednosti (Adriatic Slovenica bi bila po tem kazalniku vredna okoli 28 milijard tolarjev) oziroma pri 94% zbranih letnih premij (Adriatic Slovenica bi bila po tem razmerju vredna okoli 45 milijard tolarjev). Kakorkoli že, sama ponudba predstavlja tri četrtine celotne kapitalizacije rednih in prednostnih delnic KD holdinga…

Drugi članek pa razkriva, da je tržno povpraševanje po delnicah banke DBS. Delež KD holdinga je po ponujeni ceni ovrednoten na okoli 3 milijarde, čeprav moram tukaj opozoriti, da je cena malo nad knjigovodsko vrednostjo. Če bi se banka “resnično” prevzemala bi lahko računali na okoli 2,5 kratnik knjigovodske vrednosti, kar pomeni da je delež KD-ja vreden vsaj 7 milijard tolarjev

Sicer pa so spletno stran z naložbami KD holdinga po dolgem času ponovno osvežili

In seveda še moj disclaimer: počasi selim kapital iz KD id-a v KD holding.

Comments are closed.