KD HOLDING IN DELO

Danes smo opazili prodajo deleža v Delu po tečaju 31.600 tolarjev. Nakup je bil opravljen 37.910 tolarjev, kar pomeni da je realizirana izguba v višini 842 milijonov tolarjev.
Seveda se ta izguba ne bo poznala v poslovnih knjigah, saj je KD Holding naložbo v Delo prevrednotil že ob koncu lanskega leta in sicer na tečaj 30.000 tolarjev. Torej bo v letošnjih poslovnih knjigah knjižen dobiček v višini 213 milijonov tolarjev…

Prav zanima me, kako bodo pojasnjevali to kupčijo.

Comments are closed.