sreda, 4. oktober 2006

TELEKOM IN OBSEG TRGOVANJA

Začetek kotacije Telekomovih delnic ni toliko presenetil s samim območjem trgovanja kot pa z obsegom trgovanja. Le-ta je namreč zelo skromen, kar kaže, da veliko delničarjev ni pripravljeno prodajati delnice.
Torej lahko kljub trenutno dobri ceni pričakujemo še kakšen premik navzgor. To je sicer v nasprotju s pričakovanji borznikov, toda dejstvo je, da če bi se začeli tujci malo bolj konkretno zanimati za delnice, potem bi lahko tako kot pri Krki zaznali stabilno povpraševanje…
ponedeljek, 2. oktober 2006

PRIMUS

Upanje ne umre. Danes je bilo skoraj 7 milijard priliva in “stari” vlagatelji so ostali brez 3 odstotkov donosa.
Zakaj upravljavec ni prodal Telekomovih delnic kakšni banki še pred kotacijo oziroma takoj, ko so začela prihajati izstopajoča vplačila? Na koncu bo kratkoročen denar šel ven, hkrati pa tudi kakšen dolgoročni vlagatelj, ki si bo rekel, da bi lahko upravljavec ta problem rešil bolj elegantno.
ponedeljek, 2. oktober 2006

TELEKOM IN UMTS

Petkovo obvestilo o prevrednotenju koncesije za UMTS je bilo po mojem mnenju s strani malih vlagateljev spregledano.

Z drugimi besedami, mediji se bodo po mojem mnenju še razpisali, da obstaja velika verjetnost, da bo Telekom letos knjižil izredni odhodek v višini 20,5 milijard tolarjev…

In seveda s tem prispevali, da se bo tečaj konkretneje spustil pod 70.000 tolarji…