četrtek, 30. november 2006

ZAVAROVALNICA TRIGLAV IN DOKAPITALIZACIJA

Danes sem imel zanimivo izkušnjo in sicer sem poskušal kot pooblaščenec delničarja vpogledati v gradivo o ekonomskih učinkih izrabe pričakovanih dokapitalizacijskih sredstev Zavarovalnice Triglav.

Ob vstopu v poslovno stavbo se vratarju o tem dokumentu ter možnosti vpogleda vanj ni nič sanjalo. V bistvu je celo komentiral, da “njega o tem niso nič obvestili”, kar je seveda rezultiralo v nekaj minutnem čakanju na pravo osebo.

Preden sem dobil dokument na vpogled sem podpisal izjavo o varovanju poslovne skrivnosti, a žal v prebiranju dokumenta nisem dolgo užival, saj je pravnik zavrnil pooblastilo, ki sem ga imel.

Pooblastilo se je namreč nanašalo na glasovanje na skupščini in ne na vpogled v gradivo…

torek, 28. november 2006

ODHOD IZ BORZE

Danes sem bil na skupščini velenjskega podjetja APS d.d., kjer se je sprejela odločitev za umik delnic iz borze. Po besedah predsednika uprave ima podjetje na leto okoli 5 milijonov tolarjev stroškov (borza, javne objave ipd.), kar je glede na tržno kapitalizacijo (16,88 mio SIT) izredno veliko.

Sicer pa so umiki iz borze vse pogostejši – v zadnjih letih je Ljubljansko borzo vrednostnih papirjev zapustilo že preko 40 podjetij…

Å e dobro, da smer ni samo enosmerna. Na borzo postopoma prihajajo novi vrednostni papirji, žal pa to še ne pomeni, da z njimi prihaja tudi pogrešana likvidnost…

ponedeljek, 27. november 2006

Å E EN PREBOJ

Očitno se v zadnjih dneh “generirajo” zanimivi tehnični signali. Pri današnjem trgovanju se je to zgodilo pri borznem indeksu DJIA:
Za slovenske upravljavce skladov, ki so osredotočeni na ameriške delnice, je trenutni položaj zelo neugoden. Ne samo, da tečajem delnic ne kaže dobro, tudi dolar jim nič ne koristi…
Å e dobro, da obstajajo ETF skladi, katerih vrednost narašča ob padanju borznega indeksa (PSQ, SH, MYY ali pa DOG) ali pa skladi, katerih vrednost narašča ob padanju dolarja napram euru (FXE).
nedelja, 26. november 2006

AMERIÅ KI DOLAR V NEMILOSTI II.

Pred sedmimi meseci sem izpostavil “neprijazno” okolje, v katerem se nahaja ameriški dolar. Tokrat se je k temeljnim dejavnikom ponovno pridružil tehnični faktor (enega smo že dočakali spomladi, ko je bila zaključena takoimenova formacija glave in ramen):

Preboj konec minulega tedna je lahko začetek ponovne oslabitve ameriškega dolarja. Vprašanje pa ostaja seveda isto kot pred sedmimi meseci – Mislite, da so naša podjetja, banke ter drugi investitorji ustrezno zavarovani proti padcu dolarja?
torek, 21. november 2006

SBI20 ČEZ 6000 TOČK

Danes je vrednost borznega indeksa SBI20 presegla 6000 indeksnih točk in tako postavila nov rekord. Zanimivo je, da kljub rekordni vrednosti indeksa, njegove komponente v povprečju zaostajajo za lastnimi rekordi – skoraj polovica delnic, ki se nahaja v indeksu, za svojimi rekordi zaostaja več kot 10 odstotkov:
Zgodovinske maksimume smo tako zaznali samo pri treh delnicah in sicer pri delnicah Mercatorja, Save in Pivovarne Laško.
ponedeljek, 20. november 2006

NAPOVEDI DOBIČKOV

Ob letošnjih devetmesečnih rezultatih smo lahko pri mnogih podjetjih zaznali, da poslujejo bistveno bolje kot pa so načrtovali. Za to jim gre seveda vsa pohvala (čeprav je ponekod potrebno zastavljene plane vzeti s kančkom zadržanosti, saj ne predstavljajo izstopajočega razvoja). Podjetja bi lahko v tem sklopu osvežila letne napovedi.

Sava je danes objavila, da je skupina v 9 mesecih ustvarila 6,5 milijarde tolarjev dobička, hkrati pa je objavila, da za letos pričakuje 7 milijard tolarjev dobička. Ali to pomeni, da bo zadnji kvartal doprinesel samo 500 milijonov tolarjev?

Po vsej verjetnosti ne, saj so bili ti plani sprejeti konec prejšnjega oziroma na začetku letošnjega leta, čeprav so v tokratnem medletnem poročilu to napoved izrecno poudarili (in marsikateri vlagatelj bi to lahko razumel kot da bo zadnji kvartal bistveno slabši kot predhodni):

Sicer bi moral že Savin izstop iz Pivovarne Laško prinesti vsaj pol milijarde tolarjev dobička – paket delnic so kupili marca 2005 in od takrat je tečaj delnic Pivovarne Laško porasel za več kot 20%. Torej je več kot smiselno, da vodstvo osveži napovedi, tako kot to počnejo v tujini, ko skladno s tržnimi razmerami popravijo svoje napovedi…

nedelja, 19. november 2006

PREVZEMNA ZAKONODAJA

Danes lahko v Financah preberemo, da Pekarna Blatnik odstopa od prevzemne namere Žita. V tem kontekstu se seveda pojavi vprašanje, kakšna bi bila primerna “kazen” za slepilne prevzemne namere. V zakonu o prevzemih piše samo, da mora prevzemnik sedaj eno leto mirovati.
Toda Žito je imel s to prevzemno namero kar nekaj stroškov: sklic skupščine zaradi pridobivanja soglasja (po nalogu ATVP), pridobivanje pravnih mnenj (Bratina) ipd.

Bo Žitu uspelo pridobiti nazaj te stroške?

petek, 17. november 2006

MERCATOR NA 46.000 SIT

Trgovanje z Mercatorjem se je relativno neopazno povzdignilo na 46.000 tolarjev in tako doseglo najvišjo vrednost v zgodovini kotacije.
To je 9.141 tolarjev več kot je znašal tečaj ob začetku leta. To seveda pomeni, da bodo lastniki ob koncu leta morali pripoznati porast finančne naložbe. Če bi cena bila 46 tisoč tolarjev, to pomeni ob predpostavki, da so imeli največji delničarji enake deleže v Mercatorju, naslednje številke:

Kdo bo imel največ finančnih prihodkov naslednjo leto?

petek, 17. november 2006

INTEREUROPA

Devetmesečni rezultati Intereurope razkrivajo, da na strani prodaje ni bistvenih premikov:
To je vsekakor zanimivo, posebej če gibanje prodaje opazujemo v luči rasti cen naftnih derivatov (kopenski promet še zmeraj presega več kot polovico prihodkov) ter vse večje konkurence. V letnem poročilu so tako že razkrili, da na račun konkurence ter globalizacije zmanjšujejo cene storitev, kar negativno vpliva na višino marže.

Tako ima ob pomanjkanju finančnih naložb, ki bi čakale na uspešno prodajo (spomnimo se Banke Koper in Simobila), uprava pred seboj kar velik izziv…

Logistični outsourcing je mogoče ena izmed rešitev…