ZAVAROVALNICA TRIGLAV IN DOKAPITALIZACIJA

Danes sem imel zanimivo izkušnjo in sicer sem poskušal kot pooblaščenec delničarja vpogledati v gradivo o ekonomskih učinkih izrabe pričakovanih dokapitalizacijskih sredstev Zavarovalnice Triglav.

Ob vstopu v poslovno stavbo se vratarju o tem dokumentu ter možnosti vpogleda vanj ni nič sanjalo. V bistvu je celo komentiral, da “njega o tem niso nič obvestili”, kar je seveda rezultiralo v nekaj minutnem čakanju na pravo osebo.

Preden sem dobil dokument na vpogled sem podpisal izjavo o varovanju poslovne skrivnosti, a žal v prebiranju dokumenta nisem dolgo užival, saj je pravnik zavrnil pooblastilo, ki sem ga imel.

Pooblastilo se je namreč nanašalo na glasovanje na skupščini in ne na vpogled v gradivo…

Comments are closed.