ETF vs. ETN

ETF-ji so dobili novo konkurenco in sicer ETN – exchange traded notes. Pred kratkim so na ameriški borzi začeli kotirati iPath(SM) MSCI India Index(SM) Exchange Traded Note pod oznako INP.
Vrednost teh zapisov sledi indeksu MSCI India Total Return Index in tako omogoča enostavno in poceni sledenje indijskemu borznemu trgu. Sicer so zapisi dolžniški vrednostni papirji (zapadejo leta 2036), ki imajo v ozadju samo finančno institucijo in ne konkretne vrednostne papirje tako kot pri ETF-jih. Zato so iz tega vidika bolj tvegani kot ETF-ji, saj lahko finančna institucija propade…

Comments are closed.