STROÅ EK FINANCIRANJA V PORASTU

Podjetja, ki nimajo malo dolgov, bodo letos bistveno bolj na “udaru” kot pretekla leta. Euribor, ki se pogosto pojavlja v kreditnih pogodbah, se je v minulem letu in pol povečal za skoraj 80 odstotkov:

euribor-18022007.PNG

Na primer pri Mercatorju, so delno povečanje Euribor v letošnjem gospodarskem načrtu že upoštevali, saj je relativna primerjava med absolutnim povečanjem finančnih odhodkov (4,7 mio EUR) ter absolutnim povečanjem finančnih obveznosti (33,2 mio EUR) kaže, da nove obresti ne izhajajo samo iz novih kreditov ampak tudi iz starih:

mercator-posojila.PNG

melr-plan-krediti.PNG

 


Comments are closed.