DELOVI STROÅ KI PRODAJANJA

Danes je Delo objavil rezultate lanskoletnega poslovanja. Dobiček so imeli višji kot preteklo leto, kar gre tudi na račun počasnejše dinamike rasti odhodkov. Le-ti so bili manjši od načrtovanih.Kljub temu nekatere postavke na strani stroškov rastejo relativno hitro. Na primer stroški prodajanja:

Delo stroški

Seveda je potrebno te stroške opazovati tudi v luči prehoda na lastno distribucijo, ki pa jo bodo sedaj lahko izkoristili tudi za kakšen drug projekt. Na primer Petrolov nedavni razpis o prodaji in distribuciji tiska.

Comments are closed.