PETROLOVO POSLOVANJE

Če tokrat izpustimo finančno poslovanje in se osredotočimo na “vsebino”, potem lahko iz tokratnega poročila o lanskoletnem poslovanju ponovno dobimo potrditev vse močnejše zastopanosti diselskih goriv v strukturi prodaje naftnih derivatov:

Petrol prodaja 1

Vir: letna poročila, lastni preračun

Slednje nam seveda pove, da se mora Petrol potruditi, da proda isto količino naftnih derivatov, saj lahko ob današnjem razvoju avtomobilske industrije predpostavimo, da se povprečna poraba goriv (posebej diselskih) zmanjšuje. To razloži tudi skromno rast količinske prodaje:

Petrol prodaja 2

Vir: letna poročila, lastni preračun

Odpiranje novih bencinskih servisov ali pa nakupovanje obstoječih bo po vsej verjetnosti edini način, da se količinska rast izboljša. To pa je seveda skladno s trenutno strategijo Petrola…

Comments are closed.