INTEREUROPINO POSLOVANJE

Če odmislimo finančne rezultate in se tako kot pri Petrolu osredotičimo na vsebino prodaje, potem lahko opazimo, da je Intereuropa v lanskem letu izpolnila zastavljene plane. Toda slednji plani so bili zastavljeni skromno: 6 odstotna rast glede na predhodno leto.

Ta rast ni izstopajoča, posebej če upoštevamo, da je nekaj vpliva bilo tudi preko višjih cen naftnih derivatov: Intereuropa je višje cene po vsej verjetnosti prenašala naprej na stranke. No, kakorkoli že, opaziti je, da kopenski promet po rasti bistveno zaostaja kot preostali dve poslovni področji:

Intereuropa
Vir: letna poročila, lastni preračun

V letošnjem letu bodo kopenskemu prometu dali določen pospešek novi tovornjaki, bo pa moral biti ta pospešek kar konkreten. Strateški načrt Intereurope do 2011 vsebuje plan, da naj bi prodaja rasla povprečno 10 odstotkov na leto. Glede na 6% rast v lanskem letu to pomeni, da bo bomo naslednje 4 leta zaznali vsaj 11 odstotno rast prihodkov…

Comments are closed.