SE SPOMNITE BAKRA?

Pred časom smo lahko prebrali, kako padec bakra na nek način napoveduje ohlajanje svetovne gospodarske rasti. Danes smo ob kitajskih podatkih ponovno zaznali povečano povpraševanje po baznih kovinah, ki se je pojavilo sočasno s postopnim nižanjem zalog na surovinskih borzah. Oboje je seveda rezultiralo v višjih tečajih. Posebej gre izpostaviti baker, ki je v dobrem mesecu dni pridobil več kot dvajset odstotkov:

baker-15032007.png
Vir: TradePort2

Graf gibanja vrednosti bakra razkriva pomembnost trenutnega območja. Možnih je več scenarijev tako od negativnega popravka kot tudi uspešnega preboja in nadaljevanja rasti. Vsekakor pa dogajanje pri baznih surovinah zaenkrat ne odraža šibkosti trga, ki jo na primer beležimo na ameriškem nepremičninskem trgu.

Sicer pa baznim kovinam zanimivo žlahtne kovine tokrat ne sledijo. V zadnjih dveh tednih, ko smo na svetovnih borzah zaznali kar nekaj “razprodaj”, žlahtne kovine niso predstavljale varnega pristana. Srebro se je na primer spustilo iz območja 14,8 dolarja za unčo pod 12,6. Trenutno pri 13 dolarjih gledano iz vidika tehnične analize še ni “pokvaril” pozitivnega naboja:

srebro-15032007.png
Vir: TradePort2

Comments are closed.