GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE

Današnja prevzemna namera Maksime holdinga za Geodetski zavod Slovenije je po svoje zelo zanimiva, saj spravlja državna sklada v nelagoden položaj, pri katerem se lahko zgodi, da se oba državna sklada umakneta, kot sta to nedavno storila pri Jelovici.

 

Sicer delež SOD-a in KAD-a v Geodetskem zavodu Slovenija presega 25% odstotkov, preostalo lastništvo pa je z izjemo paketa Maksime holding razpršeno:

gzs.PNG

Sicer pa Geodetski zavod Slovenije posluje zelo stabilno, kar omogoča izplačevanje stabilnih dividend, katerih donosnost se giblje nad bančnimi depoziti. Tečaj na borzi je krepko pod knjigovodsko vrednostjo, zato bo zelo zanimivo spremljati ponudbo. V kolikor bo Maksima ponudila premalo, se utegne na strani povpraševanja pojaviti še kakšen kupec…

Comments are closed.