GORENJE IZ DRUGEGA ZORNEGA KOTA

Na dnevih slovenskega kapitalskega trga se je predstavilo tudi Gorenje. Sam se tako predstavitve kot tudi osebnega srečanja nisem uspel udeležiti, vseeno pa sem nekaj dni kasneje izkoristil priložnost, da preverim svoja razmišljanja o Gorenju s članico uprave, ki pokriva področje financ in ekonomike.

Pogovor je seveda tekel v smeri surovinskega trga in dejstev, ki so jih vlagatelji ob zadnji izraziti rasti tečaja enostavno spregledali. V nadalevanju seveda sledi nekaj misli, ki vodijo v enostavni zaključek – dobiček Gorenja bo na prepihu:

stroški materiala: stroški osnovnega ter pomožnega materiala v strukturi prihodkov skupine Gorenja zavzemajo preko 70 odstotkov. V letnem poročilu sicer ni razkrito, koliko teh stroškov odpade na primer na vhodne materiale, toda glede na naravo proizvodnje lahko predpostavljamo , da vsaj polovica. Z rastjo vrednosti baznih kovin na surovinskem trgu se te vrednosti prej ko slej prenašajo v stroške materiala – trik je namreč v tem, da je obrat zalog hiter (po dveh mesecih), pogodbe z dobavitelji baznih kovin (npr. jeklarji) pa so bolj kratkoročne narave kot pa dolgoročne. To pomeni, da je Gorenje po določenem času spet na tržnih cenah in stroški materiala se temu ustrezno povečajo.

– cenovna elastičnost panoge: večina kupcev sprva gleda cene in nato blagovno znamko. To je seveda odraz izrazite cenovne elastičnosti, ki onemogoča enostavno prenašanje podražitev vhodnih materialov na končno ceno proizvoda. V tem kontekstu je treba opazovati trend marž Gorenja, ki bo letos dodatno pod vplivom ne samo višjih stroškov surovin ampak tudi višjih davkov ter višjih stroškov financiranja (iz letnega poročila 2005 ima Gorenje 43% dolga na spremenljivi obrestni meri):

gorenje-marza.PNG

Vir: letna poročila in objave, lastni preračuni

Torej ob nezmožnosti enostavnega prenašanja rasti stroškov materiala na prodajne cene bo dobiček vsekakor na prepihu. In tukaj se valuacije podjetja popolnoma spremenijo, zato ob takem stanju ni dvakrat za reči, da bo vodstveni kader Gorenja več kot dobro premislil ali bodo osebno po trenutnih cenah sodelovali v prihajajoči dokapitalizaciji.

Comments are closed.