DIVIDENDNA DONOSNOST

Ob tako izraziti rasti tečajev na Ljubljanski borzi bomo letos zaznali nižjo povprečno dividendno donosnost kot v preteklosti. Pogled na nekatere napovedane dividende namreč razkrije, da bo povprečna rast letošnjih dividend zaostajala za rastjo tečajev delnic:

dividende-23042007.PNG

Comments are closed.