JAPONSKI JEN

Kako lahko trg okrepi pričakovanja o padcu jena takrat, ko misliš, da se bo zgodilo prav nasprotno, smo lahko bili priča zadnjim dnem na valutnih trgih. Japonski jen je namreč ponovno padel, predvsem na račun nespremenjene obrestne mere na Japonskem ter relativno dobrim marko podatkom v Ameriki, ki podpirajo višje obrestne mere:

jen-18062007.png

Vir: TradePort2

 

 

Na letošnjem grafu gibanja vrednosti razmerja EUR/JEN lahko opazimo, da se je euro okrepil in sicer smo v začetku leta dobili za 1 euro 157 jenov, danes pa jih dobimo skoraj 166. Pri tem je vse bolj izstopa dejstvo, da bolj kot so globalne borze pozitivne, bolj slabi jen. Seveda gre to na račun carry trade-a, ki pa se bo enkrat končal. In takrat bomo zaznali izstopajočo volatilnost.

Kdaj se bo to zgodilo, pa je seveda odprto vprašanje…

Comments are closed.