TRENUTNA KRIZA V LUČI TEORIJE

V zadnjih dneh smo lahko prebrali mnogo “pametnih” izjav o trenutni krizi in vseh dogodkih, ki nam sledijo. Dejstvo je, da je na krizo opozarjalo kar nekaj uglednih ekonomistov, večina (borzni trg in s tem večina komentatorjev) pa je ta opozorila enostavno ignorirala. To se lepo vidi tudi v komentarjih, ki sem jih dobil, ko sem pred dobrim mesecom pisal o prihajajoči globalni korekciji.

financna-kriza.PNG

 

Eden izmed najbolj glasnih zagovornikov prihajajoče krize je profesor Nouriel Roubini iz Stern School of Business (NY University). Na njegovem blogu smo lahko že zdavnaj prebirali napovedi tako o ameriški recesiji kot o nezdravem stanju. Prejšnji mesec je postregel s teoretičnim ozadjem trenutne krize. Govori namreč o Minsky-jevi teoriji, ki pokriva finančno nestabilnost v luči sposojanja kreditov brez zmožnosti vračanja le-teh. Lep opis te teorije v globalnem kontekstu je napisal leta 2002 Wolfson in sicer v članku Minsky’s theory of financial crises in a global context.

 

Na kratko povedano gre za tri faze posojanja denarja, kjer imamo v zadnji fazi posojilodajalce, ki posojajo brez preverjanja posojilojemalcev kot tudi brez zavarovanja. Tako financiranje imenuje Ponzi financiranje in le-to se razširi tako močno, da vsi krediti niso več poplačani. S tem se zmanjšajo možnosti refinanciranja kar posledično pomeni še več nepoplačenih kreditov, kar potisne nekatera podjetja v propad oziroma da temelj za finančno krizo.

 

In trenutne razmere se zelo lepo ujamejo v celotno teorijo, zato je potrebno vsakršno razlaganje, da je kriza že mimo, vzeti z veliko mero zadržanosti. Kajti ne verjamem, da se večletno “kuhanje” da odpraviti s tridnevno intervencijo centralnih bank.

Comments are closed.