ZVIÅ ANI ZAHTEVANI DONOS NA KAPITAL

Kreditna in posledično likvidnostna kriza se je lepo odrazila tudi v tistih “najbolj” varnih vrednostnih papirjih. Minuli teden smo lahko z zanimanjem opazovali, kako je donos kratkoročnih ameriških menic sunkovito padel, kar je seveda posledica vse večjega povpraševanja po le-teh:

donos-menic.PNG

 Vir: StockCharts.com

Kot vidimo na grafu, se je donos v slabih dveh tednih skoraj prepolovil. Takšno reakcijo vlagateljev si po številnih intervencijah centralnih bank lahko razlagamo le, da vlagatelji ne verjamejo, da se bo ta kriza hitro končala.

V bistvu se lahko še bolj zaostri, kar na nek način vidimo v zvišanem zahtevanem donosu na kapital. To se lepo vidi v nepremičninskih skladih, kjer smo zaznali konkretne padce. Eden izmed njih je tudi Meinl European Land, ki je padel iz dobrih 21 evrov pod 15 evrov:

 

meinl.PNG

Vir :wienerboerse.at

Glede na to, da ima omenjeni nepremičninski sklad v svojem portfelju več ali manj samo trgovske centre (tukaj je njihov portfelj), ki imajo po vsej verjetnosti stabilen denarni tok, potem to pomeni samo, da so vlagatelji spremenili svojo ceno investiranega kapitala. Pri zvišanem zahtevanem donosu se tržna cena zniža (in to ne glede na to, da podjetje uspešno posluje naprej).

To je eden izmed temeljev, zakaj bi lahko bile cene delnic v prihodnje še malo nižje…

Comments are closed.